Start / Service / Garanti & felanmälan

Garanti & felanmälan

Anmäl service

Vi samarbetar med GarantGruppen som finns representerade med serviceföretag över hela Sverige.
För att beställa service eller reparation, behöver du göra en serviceanmälan.

GarantGruppen har tel 013 – 15 45 10, men vi rekommenderar att göra anmälan via länken i knappen nedan.

För att du ska få bra och rätt hjälp behöver du ha följande produktinformation till hands:
– Återförsäljare och inköpsdatum – vart du har köpt produkten och när (kvitto)
– Typskyltens modellbeteckning och komplett serienummer

Hitta typskylten

Spis och inbyggnadsugn
På insidan av ugnen (om 2 ugnar, på den högra ugnens insida)
Ange alltid modell (MOD.) + serienummer (S/N + 8 siffror) + Destinationsland (SE)
Fläkt
Lossa fläktens vänstra fettfilter, typskylten sitter på fläktens insida/rygg.
Ange alltid modell (Mod.), serienummer (Cod.OSC + siffror) + CE-nr (tex 10/19)
Häll
Oftast på hällens underdel/sida. Kan variera beroende på typ av häll/modell.

Kontakt
Kontakta oss om du behöver hjälp med identifiering eller annat.
Italian Brands tekniska support når du på 08- 54 44 35 34 eller använd vårt kontaktformulär. 

För service utanför eller efter garantitidens utgång
Om du behöver hjälp med ärenden som inte är garantiärenden, eller garantitiden har gått ut, hittar du mer information här

Garantins omfattning

Garantin omfattar vitvaror sålda genom Italian Brands och dess godkända återförsäljare i Sverige.
Garantin omfattar fel på produkten orsakade av material- och produktionsfel och gäller endast produkter som köpts och används för privat bruk i Sverige.
ILVEs produkter är tillverkade för hemmabruk.

Garantitid upp till 5 år på vitvaror
För ILVE spis, ugn och inbyggnadshäll är garantitiden 5 år från inköpsdatum (gäller från 2017.01.01)
För fläkt och kylskåp är garantitiden 3 år från inköpsdatum.
Inköpet ska styrkas med kvitto och inköpsställe.

Garantin omfattar inte

  • Normalt slitage
  • Handhavandefel
  • Skador som uppstår genom felaktig installation eller anslutning till fel spänning
  • Skador som uppkommer avsiktligt eller genom oaktsamhet genom att inte följa bruksanvisningen
  • Glashällar som spricker pga att spisen står kilad/i spänn (en golvspis ska alltid kunna dras fram)
  • Förbrukningsmaterial som lampor
  • Skador som orsakas av skadliga ämnen vid rengöring
  • Skador som uppstått pga reparation av ej godkänd tekniker eller om andra än originaldelar har använts
  • I det fall servicetekniker ej kan identifiera fel på produkten
  • Transportskador

Ett utfört garantiåtagande förlänger inte och förnyar inte garantiperioden och garantitiden för installerade reservdelar upphör med produktens garantiperiod.

Tänk på
Varan måste vara tillgänglig och kunna dras fram utan hinder för reparation.
I de fall varan står på svårtillgänglig ort eller plats, kan kostnad tillkomma för att serviceföretag ska kunna komma fram.
Läs alltid igenom medföljande bruksanvisning och säkerställ att installation utförs av behörig elektriker och behörig gasinstallatör.

Läs om Konsumentköplagen här.