Start / Produkter / Vigneron vinkylar / Kitchen Integrated

Kitchen Integrated

Kitchen Integrated är framtagen för att du ska ha möjlighet att välja exakt vilken luckfront du vill ha och anpassa den efter ditt kök.

Integrerad vinkyl

Kitchen Integrated är framtagen för att du ska ha möjlighet att välja exakt vilken luckfront du vill ha och anpassa vinkylen efter ditt kök. Alla skåp har bredd anpassad till 60 cm breda stommar och finns i många olika höjder.

  • Höjd från 45 – 180 cm
  • Kan anpassas för både luckram och täckt lucka
  • Lämpliga för både kylning och lagring
  • UV-skyddade
  • Tysta, vibrationsfria
  • Temperatursäkra
  • God lagringskapacitet från 24 upp till 101 flaskor
  • Kan kompletteras och individualiseras med en mängd olika tillbehör
  • Det är din kökssnickare eller kökstillverkare som anpassar snickeriet till vinkylen.